Merj Tenni! Transparency International korrupcióellenes jogsegélyszolgálat

Kik csinálják ezt az oldalt?

A merjtenni.hu korrupcióellenes jogsegélyszolgálatot a Transparency International Magyarország működteti.

A Transparency International nemzetközi civil szervezet, melynek célja a korrupció elleni küzdelem, a tiszta és elszámoltatható viszonyok megteremtése a közpénzek felhasználásában. Tevékenységének fókuszában kutatások kivitelezése, ajánlások megfogalmazása áll. A szervezet munkája során együttműködik az üzleti és a kormányzati szférával, a civil társadalommal, nemzetközi szervezetekkel, és más, a korrupció elleni küzdelemben fontos szereplőkkel.

A Transparency International Magyarország független, szakmai szervezetként elősegíti a korrupció megfékezését, ösztönzi az átláthatóságot és számonkérhetőséget a közhatalmi döntéshozatalban és a közpénzeket érintő folyamatokban, valamint javítja a közérdekű információk elérhetőségét.

Víziónk: a kormányzat, a politikai és üzleti élet szereplői, és a közvélemény elítéli a korrupciót és elzárkózik a megvesztegetési kísérletektől. A korrupciómentes közélet nyomán a közpénzek átlátható módon kerülnek felhasználásra, az állami pályázati rendszerek áttekinthetőek. A közérdekű információk könnyen elérhetők vagy beszerezhetők. A közhatalmi döntéshozatal és az ahhoz kapcsolódó érdekérvényesítés (érdekképviselet, lobbizás) jól szabályozott környezetben és átlátható módon működik.

Értékeink: átláthatóság, számonkérhetőség, szakmaiság, integritás, szolidaritás, bátorság, igazságosság, demokrácia, jogállamiság, függetlenség, együttműködés.

Irányelveink:

* A Transparency International Magyarország egy független civil szervezet, melynek munkamódszere a pozitív hozzáállású együttműködés a köz-, az üzleti és a civil szféra legszélesebb körével.
* Kapcsolatainkban nyitottságra, becsületességre és felelősségre törekszünk.
* Demokratikusak és politikailag függetlenek, pártatlanok vagyunk.
* Határozottan elítéljük a korrupciót, ahol minden kétséget kizáróan bizonyított, de egyedi esetek kivizsgálásával nem foglalkozunk.
* Állásfoglalásaink objektív és professzionális elemezéseken illetve kutatásokon alapulnak.
* Csak olyan támogatást fogadunk el, amely nem veszélyezteti tevékenységünk függetlenségét, alaposságát és objektivitását.
* Meghatározott időközönként jelentésben számolunk be tevékenységünkről az érdekelt személyeknek.
* Tiszteletben tartjuk az alapvető emberi jogokat és szabadságot.
* Elhivatottak vagyunk abban, hogy együttműködjünk nemzetközi tagszervezetekkel világszerte.
* A kormányzatban kiegyensúlyozott képviseletért küzdünk.